آموزش HTML صفحه اصلی اینستاگرام ما
آموزش جامع HTML

آموزش HTML

HTML زبان نشانه گذاری استاندارد برای صفحات وب است .

با HTML شما میتوانید وب سایت خود را بسازید .

این آموزش از آخرین استاندارد HTML5 پیروی میکند .

HTML آسان برای یادگیری است - از آن لذت خواهید برد!


یادگیری آسان با HTML "خودتان امتحان کنید"

با ویرایشگر "خودتان امتحان کنید" ما ، شما میتوانید کد HTML را ویرایش کنید و نتیجه ببینید :

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>عنوان کلی صفحه</title>
</head>
<body>

<h1>نخستین عنوان من</h1>
<p>نخستین پاراگراف من</p>

</body>
</html>
امتحان کن »

بر روی دکمه "امتحان کن" کلیک کنید تا چگونگی کارکرد آنرا ببینید .


مثال های HTML

در این آموزش HTML ، شما بیش از 200 مثال را خواهید یافت . با ویرایشگر آنلاین "امتحان کن" ما ، شما میتوانید هر مثال را خودتان ویرایش و امتحان کنید!

پسین صفحه اصلی