آموزش HTML صفحه اصلی اینستاگرام ما
نقل قول های HTML

عناصر نقل قول و استناد HTML


در این فصل عناصر HTML <q> ، <blockquote> ، <abbr> ، <address> ، <cite> و <bdo> را بررسی خواهیم کرد .


مثال

در اینجا نقل قولی از وب سایت WWF آورده شده است :
نزدیک به 60 سال ، WWF در حال محافظت از آینده طبیعت است . سازمان حفاظت پیشرو جهان ، WWF در 100 کشور کار میکند و توسط بیش از یک میلیون عضو در آمریکا و نزدیک به پنج میلیون در جهان پشتیبانی میشود .
امتحان کن »

عنصر <q> برای نقل قول های کوتاه

تگ HTML <q> یک نقل قول کوتاه مشخص میکند .

مرورگرها معمولا علایم نقل قول را پیرامون عنصر <q> درج میکنند .

مثال:

<p>هدف WWF است:<q>ساخت آینده ای که انسان ها در هماهنگی با طبیعت زندگی کنند.</q></p>
امتحان کن »

عنصر <blockquote> برای نقل قول ها

عنصر HTML <blockquote> بخشی را مشخص میکند که از منبع دیگری نقل شده است .

مرورگرها معمولا به عناصر <blockquote> تورفتگی میدهند .

مثال:

<p>در اینجا نقل قولی از وب سایت WWF آورده شده است :</p>
<blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">
نزدیک به 60 سال ، WWF در حال محافظت از آینده طبیعت است .
سازمان حفاظت پیشرو جهان ،
WWF در 100 کشور کار میکند و توسط بیش از یک میلیون عضو در
آمریکا و نزدیک به پنج میلیون در جهان پشتیبانی میشود .
</blockquote>
امتحان کن »

عنصر <abbr> برای کوتاه سازی ها (Abbreviations)

تگ HTML <abbr> یک کوتاه سازی یا یک سرنام ، مانند "HTML" ، "CSS" ، "Dr." مشخص میکند .

نشانه گذاری کوتاه سازی ها میتواند اطلاعات مفیدی به مرورگر ها ، سیستم های ترجمه و موتورهای جستجو بدهد .

نکته: از صفت title برای نمایش دادن توصیف برای کوتاه سازی/سرنام هنگام حرکت موس بر روی عنصر استفاده کنید .

مثال:

<p>سازمان <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> در سال 1948 تاسیس شد.</p>
امتحان کن »

عنصر <address> برای اطلاعات تماس

تگ HTML <address> اطلاعات تماس برای نویسنده/مالک یک سند یا مقاله را مشخص میکند .

اطلاعات تماس میتواند یک آدرس ایمیل ، URL ، آدرس فیزیکی ، شماره تلفن و ... باشد .

متن داخل عنصر <address> معمولا بصورت ایتالیک(کج) نمایش داده میشود ، و مرورگرها همیشه یک خط شکن (پرش به خط بعد) قبل و بعد از عنصر <address> اضافه خواهند کرد .

مثال:

<address>
نوشته شده توسط ساسان لطفی .<br>
بازدید ما در:<br>
webdanak.ir<br>
tehran-Iran
</address>
امتحان کن »

عنصر <cite> برای عنوان کاری

تگ HTML <cite> عنوان یک کار خلاقانه (یک کتاب ، یک شعر ، یک فیلم ، یک نقاشی و ...) را مشخص میکند .

نکته: نام یک شخص عنوان یک کار نیست .

متن داخل عنصر <cite> معمولا بصورت ایتالیک(کج) نمایش داده میشود .

مثال:

<p><cite>فریاد</cite> توسط ادوارد مانچ . کشیده شده در 1893 .</p>
امتحان کن »

عنصر <bdo> برای بازنویسی دوجهته (Bi-Directional Override)

‌BDO مخفف Bi-Directional Override به معنای بازنویسی دوجهته است .

تگ <bdo> برای تغییر جهت کنونی متن استفاده میشود :

مثال:

<bdo dir="rtl">این متن از چپ به راست نوشته خواهد شد .</bdo>
امتحان کن »

عناصر نقل قول و استناد HTML

برچسب توضیح
<abbr> یک کوتاه سازی یا سرنام مشخص میکند
<address> اطلاعات تماس برای نویسنده/مالک یک سند مشخص میکند
<bdo> جهت متنی مشخص میکند
<blockquote> بخشی را مشخص میکند که از منبع دیگری نقل شده است
<cite> عنوان یک کار را مشخص میکند
<q> یک نقل قول درون خطی کوتاه مشخص میکندپسین پیشین