آموزش HTML صفحه اصلی اینستاگرام ما
لینک های HTML

لینک های HTML


لینک ها تقریبا در تمام صفحات وب یافت میشوند . لینک ها به کاربران این امکان را میدهند تا از یک صفحه به صفحه دیگر بروند .


لینک های HTML

شما میتوانید بر روی یک لینک کلیک کنید و به سند دیگری پرش کنید .

هنگامیکه موس را روی یک لینک حرکت میدهید ، پیکان موس به یک دست کوچک تغییر وضعیت میدهد .

نکته: یک لینک لازم نیست حتما متن باشد . یک لینک میتواند یک تصویر یا هر عنصر HTML دیگری باشد !


نحو لینک ها

تگ HTML <a> یک لینک مشخص میکند که نحو زیر را دارد :

<a href="url">متن لینک</a>

مهمترین صفت عنصر <a> صفت href است ، که مقصد لینک را نشان میدهد .

متن لینک بخشی است که برای خواننده قابل رویت خواهد بود .

کلیک بر روی متن لینک ، خواننده را به آدرس URL مشخص شده خواهد فرستاد .

مثال:

این مثال چگونگی ساخت یک لینک به سایت W3Schools.com را نشان میدهد :

<a href="https://www.w3schools.com/">برو به W3Schools.com</a>
امتحان کن »

بصورت پیشفرض ، لینک ها بصورت زیر در همه مرورگرها ظاهر خواهند شد :

نکته: لینک ها نیز میتوانند با CSS سبک دهی شوند ، تا ظاهر دیگری بگیرند!

صفت target

بصورت پیشفرض ، صفحه لینک شده در پنجره کنونی مرورگر نمایش داده خواهد شد . برای تغییر این ، شما باید target دیگری برای لینک مشخص کنید .

صفت target مشخص میکند که سند لینک شده کجا باز میشود .

صفت target میتواند یکی از مقادیر زیر را داشته باشد :

مثال:

از target="_blank" برای باز کردن سند لینک شده در یک پنجره یا تب جدبد مرورگر استفاده کنید :

<a href="https://www.w3schools.com/" target="_blank">بازدید از W3Schools</a>
امتحان کن »

URL مطلق و URL نسبی

هر دو مثال بالایی از یک URL مطلق (یک آدرس وب کامل) در صفت href استفاده میکنند .

یک لینک محلی (یک لینک به یک صفحه در داخل همان وب سایت) با یک URL نسبی (بدون بخش "https://www") مشخص میشود :

مثال:

<h2>URL مطلق</h2>
<p><a href="https://www.w3.org/">W3C</a></p>
<p><a href="https://www.google.com/">Google</a></p>

<h2>URL نسبی</h2>
<p><a href="html_images.asp">تصاویر HTML</a></p>
<p><a href="/css/default.asp">آموزش CSS</a></p>
امتحان کن »

از یک تصویر بعنوان یک لینک استفاده کنید

برای استفاده از یک تصویر بعنوان یک لینک ، فقط تگ <img> را داخل تگ <a> بگذارید :

مثال:

<a href="default.asp">
<img src="smiley.gif" alt="HTML tutorial" style="width:42px;height:42px;border:0;">
</a>
امتحان کن »

لینک به یک آدرس ایمیل

از mailto در داخل صفت href برای ساخت یک لینک که برنامه ایمیل کاربر را باز میکند استفاده کنید (تا به آنها اجازه دهید یک ایمیل جدید بفرستند) :

مثال:

<a href="mailto:someone@example.com">فرستادن ایمیل</a>
امتحان کن »

دکمه(Button) بعنوان یک لینک

برای استفاده از یک button بعنوان یک لینک ، شما باید مقداری کد JavaScript اضافه کنید .

JavaScript به شما اجازه میدهد تا آنچه در رویدادهای معین رخ میدهد را مشخص کیند ، مانند یک کلیک بر روی یک دکمه(button) :

مثال:

<button onclick="document.location='default.asp'">آموزش HTML</button>
امتحان کن »

عناوین لینک

صفت title اطلاعات اضافی در مورد یک عنصر مشخص میکند . اطلاعات اغلب بصورت یک متن راهنما هنگام حرکت موس از روی عنصر نمایش داده میشود .

مثال:

<a href="https://www.w3schools.com/html/" title="برو به بخش آموزش W3Schools">
آموزش HTML را مشاهده کنید
</a>
امتحان کن »

چکیده فصل
پسین پیشین