آموزش HTML صفحه اصلی اینستاگرام ما
javascript در HTML

جاوا اسکریپت در HTML


جاوا اسکریپت صفحات HTML را جذاب و پویاتر میکند .


مثال

اولین جاوا اسکریپت من


تگ <script>

تگ HTML <script> برای مشخص کردن یک اسکریپت سمت مشتری (client-side) استفاده میشود .

عنصر <script> یا شامل جملات اسکریپت است ، یا از طریق صفت src به یک فایل اسکریپت خارجی اشاره میکند .

کاربردهای رایج برای JavaScript دستکاری تصویر ، اعتبار سنجی فرم و تغییرات پویا در محتوا هستند .

برای انتخاب یک عنصر HTML ، جاوا اسکریپت اغلب از متود document.getElementById() استفاده میکند .

این مثال جاوا اسکریپت متن "سلام جاوا اسکریپت" را داخل یک عنصر HTML با id="demo" مینویسد :

مثال

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "سلام جاوا اسکریپت";
</script>
امتحان کن »

مثال هایی از جاوا اسکریپت

در زیر مثال هایی از آنچه جاوا اسکریپت میتواند انجام دهد آمده است :

جاوا اسکریپت میتواند محتوای HTML را تغییر دهد

document.getElementById("demo").innerHTML = "سلام جاوا اسکریپت";
امتحان کن »

جاوا اسکریپت میتواند سبک ها را تغییر دهد

document.getElementById("demo").style.fontSize = "25px";
document.getElementById("demo").style.color = "red";
document.getElementById("demo").style.backgroundColor = "yellow";
امتحان کن »

جاوا اسکریپت میتواند صفات را تغییر دهد

document.getElementById("image").src = "picture.gif";
امتحان کن »

تگ <noscript>

تگ HTML <noscript> یک محتوای جایگزین مشخص میکند تا برای کاربرانی که اسکریپت ها را در مرورگرشان غیرفعال کرده اند یا مرورگری دارند که اسکریپت ها را پشتیبانی نمیکند نمایش داده شود :

مثال

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "سلام جاوا اسکریپت";
</script>

<noscript>مرورتان جاوا اسکریپت را پشتیبانی نمیکند</noscript>

تگ های اسکریپت HTML

تگ توضیح
<script> یک اسکریپت سمت کاربر مشخص میکند
<noscript> یک محتوای جایگزین برای کاربرانی که اسکریپت های سمت کاربر را پشتیبانی نمی کنند مشخص میکندپسین پیشین