آموزش HTML صفحه اصلی اینستاگرام ما
کامنت های HTML

کامنت های HTML


کامنت های HTML در مرورگر نمایش داده نمیشود ، اما میتوانند به مستند کردن کد منبع HTML شما کمک کنند .


تگ های کامنت HTML

شما میتوانید کامنت ها را با استفاده از دستور زیر به کد منبع HTML خود اضافه کنید :

<!--یادداشت خود را اینجا بنویسید-->

توجه داشته باشید که یک علامت تعجب (!) در تگ شروع وجود دارد اما در تگ پایان وجود ندارد .

نکته: کامنت های HTML در مرورگر نمایش داده نمیشود ، اما میتوانند به مستند کردن کد منبع HTML شما کمک کنند .

با کامنت ها میتوانید اطلاعیه ها و یادآورهایی را در کد HTML خود قرار دهید :

مثال:

<!--این یک کامنت است-->
<p>این یک پاراگراف است.</p>
<!--به یاد داشته باش اطلاعات بیشتری در اینجا اضافه کنی-->
امتحان کن »

کامنت ها همچنین برای اشکال زدایی HTML عالی هستند ، چون میتوانید خطوط کد HTML را یکی یکی بصورت کامنت دراورید تا خطاها را جستجو کنید :

مثال

<!-- در حال حاضر این تصویر را نمایش نده
<img border="0" src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli">
-->
امتحان کن »پسین پیشین